Medlemstype Pris
Personvernombud registrert hos Datatilsynet 500,00 Til Innmelding
Personvernrådgivning som en hovedarbeidsoppgave 500,00 Til Innmelding