Jeg inngår en avtale om medlemskap og er innforstått med at Foreningen behandler følgende personopplysninger om meg: Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, medlemsgrunnlag, stilling, samt arbeidsoppgaver og faglige interesser dersom jeg velger å oppgi dette.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.